Aker

Company Search   FinancialCompany Info

Company Description


Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Aker representerer finansiell styrke og industriell kompetanse. Målet som aktiv eier er å være en strategisk motor i utviklingen av robuste og verdifulle operative selskaper. Aker er en pådriver i strukturelle prosesser og gjennomføring av industrielle transaksjoner, oppkjøp og fusjoner og rendyrking av virksomheter. Dette skaper verdier for aksjeeierne, kundene, medarbeiderne og samfunnet.

Facts

Company:Aker
Registered: Norway
Listed: Norway | Oslo Stock Exchange | Ticker:AKER | Type of stocks:A
ISIN:NO0010234552
Website:http://www.akerasa.com
 

Market

Sector:Energy
Industry:Oil Service
Sub-industry:Engineering & Maintenance
 

Market Value

Stock price: NOK 164,50
Number of stocks: 72 374 728
Market cap:NOK 11 905 642 756