Arendals Fossekompani

Company Search   FinancialCompany Info

Company Description


AFK eier og driver 3 kraftstasjoner i Arendalsvassdraget med samlet installert ytelse på 75 MW. Selskapet har foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, hovedsaklig notert på Oslo Børs

Facts

Company:Arendals Fossekompani
Registered: Norway
Listed: Norway | Oslo Stock Exchange | Ticker:AFK | Type of stocks:A
ISIN:NO0003572802
Website:http://www.arendalsfoss.no
 

Market

Sector:Utilities
Industry:Electricity
Sub-industry:Electricity
 

Market Value

Stock price: NOK 2.000,00
Number of stocks: 0
Market cap:NOK 0